Thailand Master Table Tennis Championships 2022 Circuit 1

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565

ปิดรับสมัครแล้ว