การแข่งขันเทเบิลเทนนิสอุบลราชธานี โอเพ่น 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เหลืออีก 46 วัน ปิดรับสมัคร


การแข่งขันเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลับธนบุรี 2022

มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 01 - 03 ตุลาคม 2565

ปิดรับสมัครแล้ว


Thailand Master Table Tennis Championships 2022 Circuit 2

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565

ปิดรับสมัครแล้ว


Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 2

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2565

ปิดรับสมัครแล้ว


การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN”ครั้งที่ 1

อาคารเอราวัณ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เหลืออีก 4 วัน ปิดรับสมัคร


Central All Thailand Table Tennis Championships 2022 Circuit 3

ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 06 ตุลาคม 2565

เหลืออีก 10 วัน ปิดรับสมัคร


Thailand Master Table Tennis Championships 2022 Circuit 3

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 08 ตุลาคม 2565

เหลืออีก 12 วัน ปิดรับสมัคร