3RD THAILAND MASTER GAMES 2023

เซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว

ระหว่างวันที่ 08 - 12 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับสมัครแล้ว


Chonburi PAO Table Tennis Open 2023

ณ โรงยิมเนเซียมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว

ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เหลืออีก 16 วัน ปิดรับสมัคร